[Đại số và Giải tích 11] Bài tập ví dụ: Phép thử và biến cố

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập ví dụ: Lý thuyết Phép thử và biến cố

 

Đề bài:

Câu 1. Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện

a) Hãy mô tả không gian mẫu

A. Ω={2,4,6}       B. Ω={1,3,5}

C. Ω={1,2,3,4}       D. Ω={1,2,3,4,5,6}

b) Xác định biến cố A: ”Xuất hiện mặt có số chấm không nhỏ hơn 2”

A. A={1,2}             B. A={2,3}

C. A={2,3,4,5,6}       D. A={3,4,5,6}

Câu 2. Gieo một con súc sắc sau đó gieo một đồng tiền. Quan sát số chấm xuất hiện trên con súc sắc và sự xuất hiện của mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền.

a) Hãy mô tả không gian mẫu

A. Ω={1S,2N,3S,4N,5S,6N}

B. Ω={1N,2S,3N,4S,5N,6S}

C. Ω={1S,2,S,3S,4S,5S,6S,1N,2N,3N,4N,5N,6N}

D. Ω={SS,SN,NS}

b) Xác định biến cố M:”con súc sắc xuất hiện mặt chẵn chấm và đông tiền xuất hiện mặt sấp”

A. M={2S}       B. M={4S}

C. M={6S}       D. M={2S,4S,6S}

Câu 3. Ba học sinh cùng di thi môn thể dục. Thể dục, kí hiệu là Ak là kết quả “học sinh thứ k thi được” k=1,2,3.

– Hãy mô tả không gian mẫu

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

– Xác định biến cố C:”có ít nhất một học sinh không đạt”

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 1:

a) Quan sát con súc sắc có 6 mặt ghi số chấm 1,2,3,4,5,6. Vì vậy không gian mấu Ω={1,2,3,4,5,6}. Chọn đáp án D

b) Biến cố A xảy ra khi mặt có số chấm không nhỏ hơn 2 xuất hiện

Vậy A={2,3,4,5,6}. Chọn phương án là C

Câu 2:

a) Gieo con súc sắc độc lập với đông tiền nên các khả năng có thể xảy ra là: Ω={1S,2,S,3S,4S,5S,6S,1N,2N,3N,4N,5N,6N}

Chọn đáp án C

b) Chọn đáp án là D

Câu 3:

– Mỗi kết quả phải mô tả mỗi học sinh đạt hay không đạt. Các khả năng có thể xảy ra là: cả ba học sinh đều đạt, hoặc chỉ có hai học sinh đạt, hoặc chỉ có một học sinh đạt, hoặc không có học sinh nào đạt. Chọn đáp án là C

Nhận xét: học sinh có thể nhầm lẫn:

– Chỉ mô tả kết quả của 1 học sinh (phương án A)

– Hoặc mô tả kết quả của hai học sinh (phương án D)

– Hoặc mô tả kết quả của ba học sinh nhưng chưa đầy đủ (phương án B)

– Kết quả của biến cố C là: hoặc có đúng một học sinh không đạt, hoặc hai học sinh không đạt hoặc cả ba học sinh không đạt.

Chọn đáp án là C

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *