[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Các quy tắc tính đạo hàm

 

Công thức

– (c)’=0 (c=const)

– (xn)’ =n.xn-1 (n∈N,n > 1,x∈R)

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương

– (u+v-w)’= u’+v’-w’

– (uv)’= u’v + uv’

– (ku)’=ku’ (k= const)

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Đạo hàm của hàm hợp

y’x=y’u.u’x

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *