[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Cấp số cộng

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Cấp số cộng

 

– Định nghĩa: (un) là cấp số cộng nếu un+1 = un + d, với ∀n∈N*, d là hằng số.

– Các khái niệm

Cho cấp số cộng (un). Khi đó:

un= u1+ (n-1)d: số hạng tổng quát của cấp số cộng;

d: công sai của cấp số cộng

Sn = u1+ u2+…+un : tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng

– Tính chất :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *