[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Cấp số nhân

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Cấp số nhân

 

Định nghĩa: (un) là cấp số nhân ⇔ un+1 = un.q ∀n∈N*

Các khái niệm: un=u1.qn-1,n≥1 : số hạng tổng quát của cấp số nhân.

q: công bội của cấp số nhân.

Tính chất :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *