[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Giới hạn của dãy số

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Giới hạn của dãy số

 

I. Giới hạn hữu hạn của dãy số

– Định nghĩa :

Định nghĩa 1: Ta nói rằng dãy số un vó giới hạn là 0 khi n dẫn đến dương vô cực và viết

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

nếu mọi số hạng cuả dãy số đều có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Định nghĩa 2: Ta nói rằng dãy số un có giới hạn là số thực a khi n dần đến dương vô cực và viêt :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

– Một vài giới hạn đặc biệt

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

b) lim qn=0 nếu |q| < 1

c) nếu un=c (c là hằng số) thì lim un=limc=c

II. Định lí về giới hạn hữu hạn

– Định lí 1:

– Nếu lim un= a, lim vn= b thì

– lim(un+vn) = a+ b

– lim(un-vn) = a- b

– lim(un.vn) = a.b

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

 

III. Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn

 

Cấp số nhân vô hạn u1,u2,u3,..un,..có công bội q, với |q| < 1 gọi là cấp số nhân lùi vô hạn. Tổng S của cấp số nhân đó là :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

 

IV. gới hạn vô cực

 

– Định nghĩa:

– Ta nói dãy số un có giới hạn +∞ nếu với mỗi số dương tuỳ ý, mọi số hạng của dãy số, kể từ một số hạng nào đó trở đi, nếu lớn hơn số dương đó.

Khi đó ta viết lim un = +∞ hoặc lim un=+∞

Ta nói dãy số un có giới hạn -∞ nếu với mỗi số âm tuỳ ý, mọi số hạng của dãy số, kể từ một số hạng nào đó trở đi, nếu nhỏ hơn số âm đó

Khi đó ta viết lim un = -∞ hoặc lim un=-∞

– Một vài giưới hạn đặc biệt

– Limnk=+∞ với k nguyên dương

– Lim qn = + ∞ nếu q > 1

– Định lí 2:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

V. Một số lưu ý

Khi làm bài tập trắc nghiệm ta có thể làm như làm bài tập tự luận, sau khi tính toán sẽ chọn kết quả phù hợp với yêu cầu của tính toán

Ngoài ra có thể sử dụng các nhận xet để có kết quả nhanh chóng, chính xác hơn. Có một số bài tập có thể nhận xét nhanh để loại trừ những phương án không phù hợp.

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *