[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Giới hạn của hàm số

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Giới hạn của hàm số

 

* Định lí

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

b) Nếu f(x)≥0 với mọi x∈J\{x}, trong đó J là một khoảng nào đó chứa xo thì L≥0 và

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

* Một vài giới hạn đặc biệt

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Một số quy tắc về giới hạn vô cực

Định lí về giới hạn của tích và thương hai hàm số chỉ áp dụng được khi các hàm số có giới hạn hữu hạn

Sau đây là một số quy tắc tính giới hạn của tích và thương hai hàm số có giới hạn vô cực.

Nếu :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

(dấu “+” nếu hai giới hạn cùng dấu, dấu “-“ nếu hai giơi hạn khác dấu).

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

(dấu “+” nếu hai giới hạn cùng dấu, dấu “-“ nếu hai giơi hạn khác dấu).

Các quy tắc vẫn được áp dụng trong các trường hợp:

x → xo+,x → xo,x → +∞,x → -∞

 

Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *