[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 35 Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Để học tốt môn vật lý quan trọng nhất bạn cần nắm được đủ kiến thức về lý thuyết và bài tập. Tinnhanh1s.com tổng hợp lại cho bạn đáp án bài tập Vật Lý trong giáo khoa Vật Lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 12.

Dưới đây là toàn bộ Đáp án câu hỏi và bài tập Bài 35 Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Phần trả lời câu hỏi C SGK Vật Lý 12

C1 trang 176 SGK

Nếu tưởng tượng kích thước nguyển tử to như một căn phòng kích thước (10 x 10 x 10)m thì hạt nhân có thể so sánh với vật nào?

Trả lời:

Nếu tưởng tượng kích thước nguyên tử to như một căn phòng kích thước 103m3 thì hạt nhân có thể so sánh với hạt bụi, hạt vừng (đường kính từ 0,1mm đến 1mm)

C2 trang 179 SGK: Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kilogam?

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

 

Phần bài tập SGK Vật Lý 12

Bài 1 (trang 180 SGK Vật Lý 12)

Trong các câu sau, câu nào đúng? Câu nào sai?

1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclon A.

2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton.

3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclon.

4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số proton.

5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV.

Lời giải:

1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclon A. Sai

2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số proton. Đúng

3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclon. Sai

4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số proton. Đúng

Vì hạt nhân có cùng Z proton thì có điện tích dương bằng +Ze

5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV. Đúng

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 2 (trang 180 SGK Vật Lý 12)

Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Hai hạt nhân này có cùng số khối nên có khối lượng gần bằng nhau nhưng khác số Z nên có số điện tích khác nhau.

Hạt nhân S có điện tích bằng +13e

Hạt nhân Ar có điện tích bằng +18e.

Bài 3 (trang 180 SGK Vật Lý 12)

Xác định khối lượng tính ra u của …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 4 (trang 180 SGK Vật Lý 12)

Chọn câu đúng.

Tính chất hóa học của một nguyên tử phụ thuộc:

A. Nguyên tử số

B. Số khối

C. khối lượng nguyên tử.

D. Số các đồng vị

Lời giải:

Chọn đáp án A

Vì nguyên tử số Z là số thứ tự của nguyên tố trong bảng phân loại tuần hoàn.

Bài 5 (trang 180 SGK Vật Lý 12)

Chọn câu đúng.

Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng:

A. Số proton

B. Số nơtron

C. số nuclon

D. Khối lượng nguyên tử

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Vì hạt nhân đồng vị là các hạt có cùng số proton và khác nhau số nơtron.

Bài 6 (trang 180 SGK Vật Lý 12)

Chọn câu đúng:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Bài 7 (trang 180 SGK Vật Lý 12)

Số nơtron trong hạt nhân …

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12

[ Giải Bài Tập Vật Lý 12 ] – Bài 35 Tính chất và cấu tạo hạt nhân. Tinnhanh1s.com biên soạn theo Giải Bài tập Vật Lý 12 và Để học tốt Vật Lý 12 và bám sát nội dung SGK Vật Lí 12. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *