Ngữ Văn 11

[Soạn văn lớp 11] Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

[Soạn văn lớp 11] Ôn tập phần Văn học

[Soạn văn lớp 11] Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét – Uy-li-am Sếch-xpia)

[Soạn văn lớp 11] Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

[Soạn văn lớp 11] Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)

[Soạn văn lớp 11] Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

[Soạn văn lớp 11] Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)

[Soạn văn lớp 11] Luyện tập viết bản tin

[Soạn văn lớp 11] Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)

[Soạn văn lớp 11] Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)

[Soạn văn lớp 11] Bản tin

[Soạn văn lớp 11] Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

[Soạn văn lớp 11] Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

[Soạn văn lớp 11] Chí phèo (Nam Cao)

[Soạn văn lớp 11] Chí phèo (Nam Cao)

[Soạn văn lớp 11] Một số thể loại văn học: thơ, truyện

[Soạn văn lớp 11] Phong cách ngôn ngữ báo chí

[Soạn văn lớp 11] Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

[Soạn văn lớp 11] Luyện tập thao tác lập luận so sánh

[Soạn văn lớp 11] Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ – Vũ Trọng Phụng)

[Soạn văn lớp 11] Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

[Soạn văn lớp 11] Ngữ cảnh

[Soạn văn lớp 11] Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

[Soạn văn lớp 11] Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học