Ngữ Văn 12

[Soạn Văn Lớp 12] Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1

[Soạn Văn Lớp 12] Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

[Soạn Văn Lớp 12] Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Trích Những năm tháng không thể nào quên – Võ Nguyên Giáp)

[Soạn Văn Lớp 12] Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

[Soạn Văn Lớp 12] Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

[Soạn Văn Lớp 12] Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân)

[Soạn Văn Lớp 12] Quá trình văn học và phong cách văn học

[Soạn Văn Lớp 12] Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

[Soạn Văn Lớp 12] Tự do (P.Ê-luy-a)

[Soạn Văn Lớp 12] Bác ơi! (Tố Hữu)

[Soạn Văn Lớp 12] Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

[Soạn Văn Lớp 12] Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

[Soạn Văn Lớp 12] Sóng (Xuân Quỳnh)

[Soạn Văn Lớp 12] Thực hành một số phép tu từ cú pháp

[Soạn Văn Lớp 12] Đò lèn (Nguyễn Duy)

[Soạn Văn Lớp 12] Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)

[Soạn Văn Lớp 12] Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)

[Soạn Văn Lớp 12] Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

[Soạn Văn Lớp 12] Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

[Soạn Văn Lớp 12] Luật thơ (Tiếp theo)

[Soạn Văn Lớp 12] Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

[Soạn Văn Lớp 12] Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

[Soạn Văn Lớp 12] Phát biểu theo chủ đề

[Soạn Văn Lớp 12] Việt Bắc (Tố Hữu)