Ngữ Văn

[Soạn văn lớp 10] Cảm xúc mùa thu (Thu hứng – Đỗ Phủ)

[Soạn văn lớp 10] Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lí Bạch)

[Soạn văn lớp 10] Hứng trở về (Quy hứng – Nguyễn Trung Ngạn)

[Soạn văn lớp 10] Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng – Mãn Giác Thiền Sư)

[Soạn văn lớp 10] Vận nước (Quốc tộ – Đỗ Pháp Thuận)

[Soạn văn lớp 10] Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ

[Soạn văn lớp 10] ĐỌC “TIỂU THANH KÍ” (Độc Tiểu thanh kí – Nguyễn Du)

[Soạn văn lớp 10] Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm

[Soạn văn lớp 10] Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)

[Soạn văn lớp 10] Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự

[Soạn văn lớp 10] Tóm tắt văn bản tự sự (Dựa theo nhân vật chính)

[Soạn văn lớp 10] Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi (Bảo kính cảnh giới – bài 43)

[Soạn văn lớp 10] Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

[Soạn văn lớp 10] Tỏ lòng (Thuật hoài) Phạm Ngũ Lão

[Soạn văn lớp 10] Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

[Soạn văn lớp 10] Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

[Soạn văn lớp 10] Luyện viết đoạn văn tự sự

[Soạn văn lớp 10] Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu – truyện thơ dân tộc Thái)

[Soạn văn lớp 10] Ca dao hài hước

[Soạn văn lớp 10] Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

[Soạn văn lớp 10] Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa

[Soạn văn lớp 10] Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

[Soạn văn lớp 10] Nhưng nó phải bằng hai mày (Truyện cười)

[Soạn văn lớp 10] Tam đại con gà (Truyện cười)