[Ôn Thi Đại Học Môn Toán] Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

[Ôn Thi Đại Học Môn Toán] Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

 

 

[Ôn Thi Đại Học Môn Toán] Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Hàm số lượng giác 

[Đại số và Giải tích 11] Tìm tập xác định của hàm số

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Xác định tính chẵn – lẻ của hàm số

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Tìm chu kì của hàm số lượng giác

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Xác định hàm số có đồ thị cho trước 

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác

 

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Phương trình lượng giác cơ bản

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Phương trình lượng giác cơ bản

 

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Một số phương trình lượng giác cơ bản

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập ví dụ: Một số phương trình lượng giác thường gặp

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Một số phương trình lượng giác thường gặp 

 

[Ôn Thi Đại Học Môn Toán] Chương 2: Tổ hợp – Xác suất

Bài 1: Quy tắc đếm

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Quy tắc đếm 

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập ví dụ: Quy tắc đếm 

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Quy tắc đếm  

 

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp 

 

Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Nhị thức Niu – Tơn

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập ví dụ: Nhị thức Niu-tơn 

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Nhị thức Niu-tơn

 

Bài 4: Phép thử và biến cố

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Phép thử và biến cố

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập ví dụ:  Phép thử và biến cố

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Phép thử và biến cố 

 

Bài 5: Xác suất của biến cố

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Xác suất của biến cố

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập ví dụ: Xác suất của biến cố

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Xác suất của biến cố 

 

[Ôn Thi Đại Học Môn Toán] Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

 

Bài 1-2: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy số

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Phương pháp quy nạp toán học – Dãy số 

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy số 

 

Bài 3: Cấp số cộng

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Cấp số cộng 

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Cấp số cộng 

 

Bài 4: Cấp số nhân

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Cấp số nhân

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Cấp số nhân  

 

[Ôn Thi Đại Học Môn Toán] Chương 4: Giới hạn

Bài 1: Giới hạn của dãy số

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Giới hạn của dãy số

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của dãy số

 

Bài 2: Giới hạn của hàm số

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Giới hạn của hàm số 

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm số 

 

Bài 3: Hàm số liên tục

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Hàm số liên tục

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Hàm số liên tục 

 

[Ôn Thi Đại Học Môn Toán] Chương 5: Đạo hàm

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

 

Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

[Đại số và Giải tích 11] Lý thuyết Các quy tắc tính đạo hàm

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Các quy tắc tính đạo hàm 

 

Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

[Đại số và Giải tích 11] Đạo hàm của các hàm số lượng giác: Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm

 

Bài 4: Vi phân

[Đại số và Giải tích 11] Vi phân: Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm

 

Bài 5: Đạo hàm cấp hai

[Đại số và Giải tích 11] Đạo hàm cấp hai: Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm

 

Xem thêm Tổng Hợp Các Bài Trọng Tâm Thi Tốt Nghiệp – Đại Học Môn Toán 2018 TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *