Thẻ: câu hỏi ôn thi đại học môn lịch sử

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 80 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 126 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945- Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 49 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Phong trào dân chủ 1936-1939

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 69 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 100 câu hỏi trắc nghiệm bài Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 130 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm bài Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm bài Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm bài Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì “chiến tranh lạnh”

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm bài Nhật Bản

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm bài Tây Âu

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm Nước Mĩ

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm Các nước Đông Nam Á

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm Các nước Đông Bắc Á

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 6

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 5

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 4

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 3

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 2

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Bài tập trắc nghiệm Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) – Liên Bang Nga (1991-2000) phần 1

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Trật tự thế giới sau chiến tranh: Bài tập trắc nghiệm

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án hay nhất

TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 9)