Thẻ: ôn tập lịch sử 12 thi đại học

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 15

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 14

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 13

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 12

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 11

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 10

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 9

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 6

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 5

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 4

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 3

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 2

Luyện đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử có đáp án: Đề số 1

[Ôn Thi Đại Học Môn Lịch Sử] Mục Lục Tổng Hợp Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử Hay Nhất

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 94 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài ổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội- Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 33 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 30 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 110 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 120 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc – Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 61 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 79 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 51 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954)